Ustawa Śmieciowa cz 1. Od czego zależą opłaty?

smieciZgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 1 lipca 2011 r., gminy są obowiązane jedynie do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych.

Mimo wejścia w lipcu tego roku Ustawy Śmieciowej wiele jeszcze osób na czym polega i czym skutkuje nowa ustawa. Oto kilka zasad dotyczących wysokości opłat które będą nas obowiązywać:

  •  Opłatę pobierać będzie gmina a nie firmy odbierające śmieci. Na terenie gminy wysokość opłat u częstotliwość ich popierania ustalają radni. Więc poprzez wybór właściwych radnych i wywieranie nacisku na nich obywatele mają możliwość wpływu na ten nowy podatek
  • Opłaty do gminy wnoszą bezpośrednio osoby posiadające własne domy. W imieniu mieszkańców budynków komunalnych, spółdzielczych, zarządzanych przez wspólnotę opłaty wnoszą zarządcy. Lokatorzy stosowną opłatę znajdą w comiesięcznym czynszu.
  • Wysokość opłaty nie zależy od ilości wytwarzanych odpadów ale od przyjętego przez radnych przelicznika np. od ilości osób w lokalu lub od metrażu.
  • Wysokość opłat zależy też od tego czy zadeklarujemy segregowanie odpadów.
  • W budynkach wielorodzinnych o segregowaniu lub nie odpadów decyduje większość reszta mieszkańców musi się do tego dostosować.
  • Osoby które zadeklarowały segregowanie śmieci płacą niższe opłaty tak długo jak je segregują jak tego zaprzestaną gmina zmieni im stawkę na wyższą.