Ustawa Śmieciowa cz.3. Gdzie wyrzucać?

smieci

Ilość i rodzaj pojemników zależeć będzie od zadeklarowanego przez mieszkańców sposobu segregacji.

W przypadku złożenia deklaracji o tym że odpady będą segregowane gmina zobowiązana jest do dostarczenia kilku odpowiednio oznaczonych pojemników na różne typy odpadów. W każdej gminie ilość tych pojemników i rodzaj segregowanych odpadów może być inna. I tak na przykład w Katowicach które bardzo rozbudowały ten system wyrzucamy:

  • do pojemników brązowych wyrzucamy odpady biodegradowalne
  • do pojemników niebieskich papier
  • do pojemników różowych metale
  • do pojemników zielonych szkło
  • do pojemników żółtych
  • osobno odpady odpady zmieszane

Dowiedz się w swoim Urzędzie Gminnym na ile i jakich rodzajów będą sortowane śmieci.

Częstotliwość odbierania śmieci ustalają gminy w umowie z firmami odbierającymi te śmieci od mieszkańców.

Wiemy już iż aby ograniczyć nasze opłaty za odbiór śmieci warto jest zadeklarować ich segregowanie i aby nie stracić tej finansowej korzyści rzeczywiście zacząć je segregować. Jak do tego podejść od strony praktycznej.

Po pierwsze musisz się dowiedzieć w swojej gminie na ile  rodzajów będą segregowane śmieci. Obowiązkiem gmin jest udzielenie informacji mieszkańcom o nowych zasadach sortowania śmieci i będą to robiły w specjalnych kampaniach informacyjnych.

Jeżeli dysponujesz dużą ilością miejsca, możesz używać kilka odpowiednio oznaczonych pojemników na różne rodzaje odpadów Na zachodzie modne są pojedyncze kosze podzielone  na różne frakcje. Myślę że wkrótce i w naszych sklepach wkrótce się one pojawią.

Gdy masz mało miejsca korzystaj tylko z dwóch koszy do pierwszego wrzucaj odpady tak zwane zmieszane, a do drugiego wszystkie pozostałe które nadają się do odzysku pamiętaj tylko że gdy będziesz je wyrzucał do pojemników dostarczonych przez gminę podziel je na odpowiednie frakcje i wrzuć do odpowiednich pojemników.

Kamienie ogrodowe oferuje firma Kamienie-Mosina k. Poznania.